mluvimeklidem.cz

 

jak

Jakou formou

Může jít o přednášku (formu „one man show“). Jde o kratší formu, vhodnou pro více posluchačů a většinou bez možnosti přímého zapojení posluchačů.

Seminář předpokládá alespoň 2 hodiny se zaměřeným povídáním o určitém okruhu. V případě delší časové dotace je možné větší zapojení posluchačů a možnost vyzkoušet si různá cvičení.

Celodenní (2x 3–4 hodiny) nebo víkendový (4x 3–4 hodiny) workshop je určený uzavřené skupině lidí (maximálně 15 účastníků), kdy je dostatek času nejen na teorii, ale hlavně na samostatnou práci všech účastníků.
 

Jak dlouho

Ať už zvolíte jakékoliv téma, vyhraďte si minimálně hodinu a půl. Pokud jde o školy, 45 minut není dostačující čas k seznámení s tématem. V takovém případě jde jen o výčet holých faktů bez žádoucího efektu do budoucna.

Minimální délka přednášky je důležitá také pro zařazení praktických ukázek. V rámci úspor času mohu cvičení demonstrovat sám na sobě, ale není nad to, když si účastníci mohou vše vyzkoušet sami na sobě, popřípadě vidět na dobrovolníkovi. V případě hodiny a půl je nutné se zaměřit jen na určitý okruh tématu a dochází spíše jen k základnímu seznámení se s vybranou problematikou.

Optimální délka je cca 2 hodiny na jedno téma.
 

Na jaká témata