mluvimeklidem.cz

 

pro koho

Individuální lekce, semináře pro skupiny a přednášky jsou určeny komukoliv, kdo se chce zlepšit v rétorice, řeči těla a umění komunikace. Náplň jednotlivých kurzů se liší podle formy, délky kurzu a zaměření posluchačů:
 

vzdělávací instituce (školy, centra volného času, ...)

STUDENTI si osvojí jednoduché základy sebeprezentace a naučí se, jak svým vystupováním zaujmout hodnotitele či výběrovou komisi. Zároveň se dozví, čeho se naopak při prezentacích vyvarovat a na co si dát pozor.

PEDAGOGŮM seminář poradí, jak nejlépe působit na studenty, jak si získat jejich pozornost a zvýšit svou důvěryhodnost. Dozví se, co dělat pro to, aby studenti neztráceli v průběhu výuky pozornost a co nejlépe si zapamatovali obsah vykládané látky.
 

knihovny, informační centra, úřady

ZAMĚSTNANCI získají větší jistotu v komunikaci s klienty. Zjistí, jak pozitivně působit, i když zrovna nemají „svůj den“, naučí se lépe odhadnout rozpoložení zákazníků a budou tak schopni předejít nedorozumění a případnému konfliktu.

Při pořádání zájmových a vzdělávacích setkání pro ŠIROKOU VEŘEJNOST nabízím zájemcům přednášku o rétorice (tedy o technice mluvy a mluveného projevu), umění verbální a nonverbální komunikace (řeči těla), či o zvládnutí trémy při vystupování na veřejnosti.
 

hrady a zámky

PRŮVODCI získají větší jistotu při vystupování. Naučí se působit přirozeným a hlavně příjemným dojmem. Osvojí si základy klidného, kultivovaného projevu a zjistí, jak se vyvarovat mechanického a nepřirozeného odříkávání naučeného textu. Zároveň se naučí podávat publiku informace tak, aby při tom působili bezprostředně a nenuceně.
 

firmy

ZAMĚSTNANCI zlepší vzájemnou komunikaci ve firmě a prohloubí svou sebedůvěru. Získají základní dovednosti pro vstřícnou a pozitivní komunikaci s klienty, naučí se lépe rozpoznat náladu klienta a budou tak schopni efektivně zabránit případnému nedorozumění či konfliktu. Umění „přesvědčit klienta“ není jen o tom, co mu říkáme, ale také jak mu to říkáme. A k tomu si zaměstnanci osvojí základy řeči těla a nonverbální komunikace.